Bàn thí nghiệm áp tường BTNAT05

Mặt bàn thí nghiêm áp tường BTNAT05 làm  bằng chất liệu với cấu trúc độc đáo Chemsurf khẩu từ Mỹ với nhiều chi nhánh khác trên thế giới.